Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών/αναγνωστών/συνδρομητών (εφ' εξής χρήστες) από την ΜΕΝΤΙΣΙΝ Ε.Π.Ε., κατά την εγγραφή τους στις σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.medisin.gr. Η χρήση των υπηρεσιών του medisin.gr από τους χρήστες του συνεπάγεται την πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την εγγραφή του χρήστη στο δικτυακό τόπο medisin.gr, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επίθετο, Ιδιότητα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Εταιρία.

O δικτυακός τόπος medisin.gr, ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητα του μέλους, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το medisin.gr στους χρήστες του και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
Κατ' εξαίρεση το medisin.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το medisin.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το medisin.gr. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

COOKIES
Το medisin.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt, που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Tα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του προσωπικού του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του medisin.gr καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης του medisin.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του medisin.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του medisin.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

"ΔΕΣΜΟΙ" (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το medisin.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το medisin.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του medisin.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιημένος ισχύει, τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομική μεταρρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το medisin.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

 

 

Δερβενακίων 30 & Υγείας, 15351, Παλλήνη, Αττική
Τ: +30 210 6665044 | E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  linkedin